About us

Wie zijn wij:

Wij zijn oud-/ actief dienende militairen van Molukse afkomst bij de Nederlandse Krijgsmacht.
Onze groep is sinds April 2018 ondergebracht bij de Bond van Wapenbroeders als Identiteitsgroep
“Molukkers bij de Krijgsmacht”. Wij hebben sinds de oprichting (2016) een interim-bestuursvorm en is autonoom.

Jongstleden 3 April 2019 is de identiteisgroep MolukkersbijdeKrijgsmacht officieel een stichting geworden.  Hiervoor moest het bestuur de akte bij de notaris ondertekenen. Vanaf deze dag zal de stichting al het mogelijke doen om onze doelstelling te bereiken. Het bestuur dankt onze achterban en iedereen die onze doelstelling ondersteund.

Bestuur:

Het Interim-bestuur bestaat uit een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. Daarnaast zijn er 4 bestuursleden.
Op het moment bestaat het bestuur uit 7 leden:

Voorzitter: Latoya Hallatu

Secretaris: Ray van der Schaft-Pelupessy

Penningmeester: Arthur Dias

Bestuursleden: Selwyn Timisela, John Malawau, Kiki Hattu en Andy Pelupessy

Onze organisatie wordt ook bijgestaan door een “Raad van Advies”. Deze bestaat uit leden met diverse achtergrond, kennis en expertise.

Doelstelling:

Het eren, respecteren en herdenken van de eerste generatie Molukse militairen uit het
Voormalig Nederlands-Indie. Velen van deze generatie dienden voornamelijk bij het KNIL maar ook bij de Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee.
Onze groep wil deze eerste generatie op een waardige manier respect tonen en herdenken.
Dit kan d.m.v. kranslegging bij nationale herdenkingen zoals 4 en 5 Mei respectievelijk Dodenherdenking-/Bevrijdingsdag, Nationale Veteranendag, Nationale Indië-herdenking 15 Augustus, KNIL herdenking monument Bronbeek, Presentaties/lezing geven op Mbo en Hbo onderwijs en op verzoek het ondersteunen van Molukse culturele activiteiten.

Voor Wie:

Stichting Molukkers bij de Krijgsmacht (MBK) is voor iedereen toegankelijk.

Stichting Molukkers bij de Krijgsmacht is van en voor Molukse oud-/en actief dienende militairen maar ook voor oud militairen, veteranen, wapenbroeders, dienstplichtigen, burgers en sympathisanten van alle nationaliteiten en voor iedereen die onze stichting een warm hart toedraagt.

Beleid/Politiek:

Stichting Molukkers bij de Krijgsmacht houdt zich niet bezig met politieke onderwerpen, neemt geen stelling, doet niet mee aan politieke of activistische discussies!

Logo  St. Molukkers bij de Krijgsmacht. (MBK)

Het logo van de MBK is een samenvoegsel van 3 onderdelen.

1.De Parang & Salawaku (kapmes & schild): is het strijdwapen van de Alifuru krijgers.
De Alifuru’s zijn de oorspronkelijke bewoners van de Molukse archipel, (bevolking) uit de
binnenlanden van Buru, Seram en de overige eilanden van de Zuid-Molukken.

2.Het V-teken staat voor: Vrede, Vrijheid, Veiligheid en staat ook voor het draag-insigne Veteraan.

3.De olijftak staat voor: Vrede, Verzoening en Hoop