Nieuws

21-06-2019
St.Molukkers bij de Krijgsmacht Deelname aan de Nationale Veteranen-dag 2019

Op de Nationale Veteranen-dag zal de St. MolukkersbijdeKrijgsmacht aanwezig zijn. Wij delen een stand samen met de Bond van Wapenbroeders. Deze stand is tevens het verzamelpunt van alle leden en belangstellenden van onze stichting. U bent dan ook van harte welkom en wij hopen dat dit weer een bijzondere dag mag worden. De stichting zal op die dag in de stand een doorlopende presentatie houden over de KNIL en er ligt informatiemateriaal over de KNIL en de stichting MolukkersbijdeKrijgsmacht. Verder zal de stichting met een detachement deelnemen aan het Defilé en zal daarbij ook zijn eigen vlag voeren. Het bestuur is dankbaar dat onze stichting voor de tweede keer aanwezig mag zijn en hoopt op uw komst en belangstelling. Ons hoofddoel is om onze eerste generatie KNIL en alle KNIL militairen te eren en hen het respect te geven.

03-04-2019
MolukkersbijdeKrijgsmacht officieel een stichting.
 

Jongstleden 3 April 2019 is de stichting (i.o.) MolukkersbijdeKrijgsmacht officieel een stichting geworden. Bij de Notaris waren aanwezig de voorzitter Latoya Hallatu, secretaris Ray van der Schaft-Pelupessy en penningmeester, Arthur Dias en hebben namens het bestuur de akte getekend. Wij danken onze achterban voor het vertrouwen en hopen hiermee voor de toekomst onze doelstelling nog beter uit te dragen.           

25-03-2019
Documentaire Molukse geschiedenis in Den Helder.

DEN HELDER – In Zevenskoop wordt zaterdag 7 en zondag 8 april de documentaire ‘de geschiedenis van de Molukkers in Nederland èn Den Helder’ vertoond aan het Julianaplein in Den Helder. https://www.rodi.nl/regio/denhelder/nieuws/22138/span-  

14-03-2019
Eerste Molukkers arriveerden in Nederland (21 Maart 2019).
 

21 maart 1951: Precies 68 jaar geleden arriveerden de eerste Molukkers in Nederland

01-02-2019
Aanvraag Stichtingsvorm voor de MBK.

Het bestuur MBK meldt dat de aanvraag voor een stichtingsvorm is ingediend. Zodra dit is gerealiseerd, zullen wij dit op de site vermelden. Wij verwachten binnen 1 maand de stichtingsvorm te mogen dragen.

01-01-2019
Dank

Het bestuur van de MBK wil de volgende personen en organisaties bedanken voor hun medewerking, donatie en sponsorschap het afgelopen jaar (2018). Fabio Dinsbach Mw. A.H. Helaha-Noya Stichting Moluks Historisch Museum (MuMa) Mw. Nanneke Wigard Bond van Wapenbroeders (BvW) Dhr. Edwin Saiboo Landgoed Bronbeek Veteranen Instituut Ministerie van Defensie Nationale herdenking 15 augustus 1945 Raad van Advies De sponsors: Toko Urrie,  New Easy Clean B.V. Kledingreparatie Koperwiek 

24-12-2018
Kerstgroet

Langs deze weg wil het bestuur van de MBK u fijne kerstdagen en een gelukkig & gezond 2019 toewensen. Ook willen wij u bedanken voor de steun en betrokkenheid. Wij hopen u in het nieuwe jaar verder te mogen informeren over onze organisatie en doelstelling. Wij zouden het dan ook prettig vinden uw steun en enthousiasme in 2019 te mogen ontvangen. Door uw bijdrage en betrokkenheid zal de MBK meer bekendheid krijgen en meer kunnen betekenen voor onze 1e generatie.   Salam dan Hormat Het bestuur Molukkers bij de Krijgsmacht (MBK)