Nieuws

Kerstgroet

Langs deze weg wil het bestuur van de MBK u fijne kerstdagen en een gelukkig & gezond 2019 toewensen. Ook willen wij u bedanken voor de steun en betrokkenheid.

Wij hopen u in het nieuwe jaar verder te mogen informeren over onze organisatie en doelstelling. Wij zouden het dan ook prettig vinden uw steun en enthousiasme in 2019 te mogen ontvangen. Door uw bijdrage en betrokkenheid zal de MBK meer bekendheid krijgen en meer kunnen betekenen voor onze 1e generatie.

 

Salam dan Hormat

Het bestuur Molukkers bij de Krijgsmacht (MBK)

 

Dank

Het bestuur van de MBK wil de volgende personen en organisaties bedanken voor hun medewerking, donatie en sponsorschap het afgelopen jaar (2018).

Fabio Dinsbach

Mw. A.H. Helaha-Noya

Stichting Moluks Historisch Museum (MuMa)

Mw. Nanneke Wigard

Bond van Wapenbroeders (BvW)

Dhr. Edwin Saiboo

Landgoed Bronbeek

Veteranen Instituut

Ministerie van Defensie

Nationale herdenking 15 augustus 1945

Raad van Advies

De sponsors: Toko Urrie,  New Easy Clean B.V. Kledingreparatie Koperwiek

 

Aanvraag Stichtingsvorm voor de MBK.

Het bestuur MBK meldt dat de aanvraag voor een stichtingsvorm is ingediend. Zodra dit is gerealiseerd, zullen wij dit op de site vermelden. Wij verwachten binnen 1 maand de stichtingsvorm te mogen dragen.

 

Eerste Molukkers arriveerden in Nederland (21 Maart 2019).

 

21 maart 1951: Precies 68 jaar geleden arriveerden de eerste Molukkers in Nederland

 

Documentaire Molukse geschiedenis in Den Helder.

DEN HELDER – In Zevenskoop wordt zaterdag 7 en zondag 8 april de documentaire ‘de geschiedenis van de Molukkers in Nederland èn Den Helder’ vertoond aan het Julianaplein in Den Helder.

https://www.rodi.nl/regio/denhelder/nieuws/22138/span-

 

MolukkersbijdeKrijgsmacht officieel een stichting.

 

Jongstleden 3 April 2019 is de stichting (i.o.) MolukkersbijdeKrijgsmacht officieel een stichting geworden.

Bij de Notaris waren aanwezig de voorzitter Latoya Hallatu, secretaris Ray van der Schaft-Pelupessy en

penningmeester, Arthur Dias en hebben namens het bestuur de akte getekend.

Wij danken onze achterban voor het vertrouwen en hopen hiermee voor de toekomst onze

doelstelling nog beter uit te dragen.